Jakträtter uthyrda!

De två jakträtter á 500 ha på treåriga avtal som funnits ute för arrende på Hanebergs marker är nu uthyrda.