Fint miljöpris till vår Jan!

På världsmiljödagen den 5 juni i Skjulsta fick vår egna Jan Kruhsberg mottaga Södermanlands Energiförenings miljöpris 2023 med följande motivering;

  • För hans miljövänliga bostadsprojekt Ottebro lada
  • För medverkan i försök att torka spannmål genom lagring av el via solceller och aluminium
  • Samt för sin planerade solcellspark i Tomastorp

Ett riktigt fint pris som Jan och vi alla på Haneberg tackar för! Detta ger oss energi att fortsätta tänka nytt och miljövänligt för allas vår framtid.