Haneberg – en plats för alla

Det är något speciellt att få förvalta och utveckla en plats under ett halvt sekel, något som är få förunnat men som skapar unika värden över tid. Familjen Kruhsberg har drivit Haneberg säteri sedan 1974. Vår drivkraft har alltid varit att utveckla Haneberg långsiktigt, och det har präglat våra val. Vi söker inga kortsiktiga vinster utan inser värdet av att både bevara och utveckla de historiska miljöerna på ett hållbart sätt för framtiden. Framtiden ställer nya krav och landsbygden har potential att vara motorn i samhällsutvecklingen. Av samma anledning som vår familj en gång flyttade till kulturbygden vid Näshultasjöns sydvästra strand ser vi det som självklart att du som hyresgäst eller näringsidkare ska kunna balansera familjeliv, fritid, arbete och olika typer av vackra boenden med möjligheter till egen djurhållning eller odling. Alltid med närheten till naturen, kulturen och gemenskapen – i framtidens dynamiska landsbygd.

Hanebergs vision

Vi vill kunna uppfylla människors framtida behov i en landsbygdsmiljö och skapa ett samhälle där du kan utveckla dina idéer och drömmar. En del av lösningen är innovativa boende- och utomhusmiljöer för olika behov och intressen. Men också utbyggnad av den digitala infrastrukturen med hållbar energiförsörjning och matproduktion.

Vårt lant- och skogsbruk vävs samman med nya arenor för kultur och kreativa näringar där vi utvecklar samhället tillsammans med invånare, innovatörer och entreprenörer.

Ett nytt drömboende på landet – vi förvaltar fastigheten

Fritidshus, permanentbostäder eller moderna lägenheter; Haneberg Säteri hyr ut ett sjuttiotal bostäder. Alla i böljande och gemytlig landsbygdsmiljö. Några permanentbostäder ligger på Hanebergs gårdscentrum, fem finns på gården Thomastorp i Julita och sexton finns på trygghetsboendet Rosendal. Övriga bostäder, var och en med unik karaktär, ligger utspridda på gårdens marker. Utöver bostadshusen förvaltas även olika ekonomibyggnader, driftsbyggnader och historiska byggnader, däribland själva herrgårdsbyggnaden. Allt bidrar till en levande landsbygd som förvaltas för kommande generationer.

Hållbart skogsbruk för ett levande kulturlandskap

Ett kulturlandskap som Näshulta kräver ett aktivt och hållbart skogsbruk. Vi förvaltar och förädlar nästan 2 000 hektar skogsmark – främst tall och gran, men även blandad lövskog. Vi producerar högkvalitativ träråvara för byggnation, energi och papper, samtidigt som vi tar särskild hänsyn till kultur- och naturvärden, som exempelvis bevarande av fornminnen.

Ett lantbruk för ökad matförsörjning

Näshultabygdens böljande kulturlandskap präglas inte bara av vattnet och skogen. Hela 350 hektar av vår mark används som odlingsmark, där odlar våra arrendatorer de traditionella sädesslagen. På de ytor som inte lämpar sig för odling låter vi får och kor beta för att hålla markerna öppna. På så vis behåller vi den vackra historiska landsbygdsmiljön.

Hanebergs historia

Den äldsta dokumentationen av godset är ett brev från 1297, då riddaren och riksrådet Lars Boberg överlät det till munkarna i Julita. Godset bar då namnet Gräfseboda. Genom århundraden passerade det genom ett otal ägares händer. Under den senare delen av 1500-talet tillföll det adelsätten Rosenhane – vida känd inom sörmländsk herrgårdshistoria. Under denna period rustade man upp godset och det fick sitt nuvarade namn: Haneberg. Rosenhane var Hanebergs herrefolk i över hundra år, i fyra släktled. Därefter ärvdes och såldes godset genom ytterligare ett antal ägare, bland andra riddaren Ernst Ludvig von Engelhardt och bankiren Carl Cervin. Slutligen, år 1974, togs Haneberg över av familjerna Reinhold Gustafsson och Kruhsberg. Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss för en utförlig och djupdykande redogörelse av godsets anrika historia.