Framstående fastighetsförvaltning

Haneberg har förvaltat fastigheter i över femtio år. Våra egna fastigheter finns idag på adresser i Eskilstuna, Katrineholm, Stockholm och Näshulta med omnejd. Men vi hjälper också andra bolag med deras fastighetsförvaltning. Vi tar uppdrag inom såväl teknisk som ekonomisk och hyresadministrativ förvaltning. Med helhetsansvar för fastighetsförvaltningen utvecklar vi hållbara och lönsamma fastigheter – att bo och verka i.

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel

Med vår långa erfarenhet av teknisk förvaltning är din fastighet i trygga händer hos oss. Vi tar ansvar för de operativa delarna, som underhåll och reparationer – samtidigt som vi strategiskt utvecklar fastigheten för framtiden. Alltid med fokus på långsiktighet och klimatsmarta val. Vi tar också hand om administrationen, som att sköta avtals- och försäkringsdokument och hantering av skadeärenden.

Ekonomisk förvaltning

Haneberg ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av såväl det egna fastighetsbeståndet som andras fastigheter. Med god kännedom om marknaden kan vi erbjuda ekonomisk förvaltning som innefattar allt från budgetering och finansiell planering till bokföring och redovisning samt kapitalförvaltning. Genom god ekonomisk förvaltning kan vi trygga att fastigheterna blir lönsamma och hållbara på lång sikt.

Hyresadministrativ förvaltning

Haneberg har hyresadministrativ förvaltning i framkant. Vi ansvarar för all administration, som exempelvis hantering av hyresavtal och hyresavisering samt annan viktig dokumentföring och arkivering. Genom marknadsföring och visningar ser vi till att undvika vakanser i bostäder och lokaler. Vi lägger också stor vikt vid relationen med våra hyresgäster. Genom vår digitala hyresgästsida kan våra hyresgäster enkelt rapportera in och få hjälp med sina ärenden.