Pressmeddelande

Haneberg Säteri AB och Berga Gård AB har idag tecknat avtal om markarrende på Haneberg och Tomastorp.

Arrendesamarbetet är av stor betydelse för att nå ambitionen om att vara ett modernt och framtidsorienterat landsbygdsföretag, som både Haneberg Säteri och Berga Gård.
Haneberg Säteri ser fram emot ett långsiktigt och förtroligt samarbete med Berga Gård med stora positiva effekter för bägge parter.

På bilden ser ni Oliver Jakobsson – VD Haneberg Säteri, Robert Claesson – Berga Gård, Clas Sätterberg – Rättare Haneberg Säteri och Staffan Claesson – Berga Gård.