Välkommen Pia!

Dags att välkomna Pia Johansson; vår nya ekonomichef! Med 25 års erfarenhet från ekonomi- och finansfunktioner inom flera branscher, men med tyngdpunkt i fastighetsbranschen, kommer Pia nu sätta sig in i vår ägarfamiljs alla bolag och projekt och ansvara för den ekonomiska helhetsbilden. Pia har en bred bakgrund från både stora internationella bolag, kommunala bolag samt mindre entreprenörsbolag, och hennes erfarenheter kommer garanterat till nytta i detta sammanhang.
”Jag ser verkligen fram emot att få arbeta i Kruhsbergs bolagssfär som innefattar många spännande verksamheter och många härliga kollegor! Mitt uppdrag blir främst att strukturellt få ihop de olika delarna inom fastighetsförvaltning, projektutveckling, lantbruk och skogsbruk samt kapitalinvesteringar. Också vara med att effektivisera interna processer och utveckla verksamheterna, samt skapa långsiktiga värden för ägarna.”